مدل آماده کاروانسرا ۲ (مادرشاه)

مدل آماده کاروانسرا مناسب جهت استفاده دانشجویان و مهندسین معماری در پروژه های معماری سنتی توسط گروه آتلیه هنر و

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش پنجم

چهار باغ شاه عباس کبیر در سال ۱۰۰۶که یازدهمین سال سلطنتش بود طرح احداث چهار باغ را ریخت و بدین

ادامه

تکمیل بازسازی کاروانسراهای شهر فاس مراکش

 تکمیل بازسازی چهار کاروانسرای شهر فاس بدست oualalou + choi شرکت معماری oualalou + choi عنوان افتخار برای نوسازی چهار

ادامه

آب انبارهای معماری ایران – بخش سوم

ادامه بخش دوم… آب انبارهای میان راهی :  برای مسافر تنها، خسته و تشنه از گرمای شدید منطقه ، معماران

ادامه

آب انبارهای معماری ایران – بخش اول

اوضاع اقلیمی خشک و نیمه خشک بخش عمده ایران تأثیری ژرف و بنیادی در خلق پدیده های گوناگون معماری این

ادامه
سبد خرید خالی است