تاریخ معماری ایران قبل از اسلام – بخش دهم

هیکاتوم پلیس (صد دروازه) بقایای آثار معماری پارتی که احتمالاً آنها را به عنوان مقبره مورد استفاده قرار می داده

ادامه

تاریخ معماری ایران قبل از اسلام- بخش نهم

اشکانیان قوم پارت یا پارتوآ یکی از شعبه های نژاد آریایی ایرانی است، در کتیبه داریوش اول هخامنشی بر بیستون،

ادامه

تاریخ معماری ایران پیش از اسلام – بخش اول

سرزمین ایران پیش از ورود آریائیها ،اقوام و طوایف گوناگون را در خود جای داده بود.اقوامی همچون:ماننا،لولویی،ایلامی که هر یک

ادامه
سبد خرید خالی است