نگاهی بر مدارس ایران – بخش چهارم

۷- مدرسه منصوریه شیراز   این بنا در محله لب آب شیراز واقع شده و در حدود سال ۸۸۳ هـ.ق

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش اول

چگونگی شکل گیری صفویان در دوره مغول مردم شهر قتل عام شدند و یکبار دیگر تیمور نیز به آن حمله

ادامه
سبد خرید خالی است