آموزش تری دی مکس بخش نهم

بخش نهم انتخاب حرفه ای اجزای یک Edit poly (قسمت دوم)  انتخاب حرفه ای :Polygon  اگر حالت  Polygon فعال بوده

ادامه

آموزش مکس بخش ششم

بخش ششم-فرمان Loft Loft ابزاری است که با استفاده از آن میتوان هر مقطعی را به هر مسیری نسبت داد

ادامه
سبد خرید خالی است