نگاهی بر مدارس ایران – بخش چهارم

۷- مدرسه منصوریه شیراز   این بنا در محله لب آب شیراز واقع شده و در حدود سال ۸۸۳ هـ.ق

ادامه

نگاهی بر مدارس ایران – بخش سوم

۵- مدرسه غیاثیه خرگرد (خواف) این بنا در ۴ کیلومتری جنوب شرقی خواف و کنار جاده خواف به تایباد قرار

ادامه

نگاهی بر مدارس قدیم ایران- بخش دوم

 3- مدرسه ضیائیه یزد این بنا که به «زندان سکندر» نیز شهرت دارد، در محله فهادان و در مجاورت بقعه

ادامه

نگاهی بر مدارس قدیم ایران- بخش اول

معماری مدارس قدیم در ایران بعد از مسجد، مهمترین بنای عمومی از ساختمانهای درون شهری مدرسه است. در اینجا فقط

ادامه

تاریخ معماری ایران قبل از اسلام – بخش دهم

هیکاتوم پلیس (صد دروازه) بقایای آثار معماری پارتی که احتمالاً آنها را به عنوان مقبره مورد استفاده قرار می داده

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش ششم

کاربرد ارزش های تزیینی هنر اسلامی بر عناصر شهری در دوره‌ی حکومت صفویه، شاهان صفوی، وعده‌ی حمایت‌های بی‌دریغ از هنر

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش پنجم

چهار باغ شاه عباس کبیر در سال ۱۰۰۶که یازدهمین سال سلطنتش بود طرح احداث چهار باغ را ریخت و بدین

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش چهارم

تحلیل کالبدی کاخها کاخ سازی به منظور ایجاد مکانی برای سکونت پادشاهان،امرا و درباریان به ویژه در دورانی که اصفهان

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش سوم

میدان نقش جهان وقتی شاه عباس اصفهان را پایتخت خود قرار داد در میانه شهر، میدان بزرگ نقش جهان قرار

ادامه

تاریخ معماری ایران قبل از اسلام- بخش نهم

اشکانیان قوم پارت یا پارتوآ یکی از شعبه های نژاد آریایی ایرانی است، در کتیبه داریوش اول هخامنشی بر بیستون،

ادامه

تاریخ معماری ایران پیش از اسلام – بخش هشتم

کاخ شائور در سمت غربی رودخانه شائور در سالهای اخیر کاخی کشف شد که به سبب همجواری با این رودخانه

ادامه

بررسی معماری دوران صفوی- بخش دوم

تزیینات‌ یا الحاقات‌ غیرسازه‌ای‌ کاشى‌ هفت‌ رنگ‌ کاشى‌ هفت‌ رنگ‌ از ابداعات‌ دوره عباسى‌ است‌ که‌ پس‌ از یک‌ دوره

ادامه
سبد خرید خالی است