طرح دیوارهای سیل بند و برج خلیج توکیو

دیوارهای سیل بند، های پرلوپ و آسمان خراش با بلندای چند مایل برای خلیج توکیو ارائه شد

شرکای Kohn Pedersen Fox Associates و Leslie E. Robertson Associates یک طرح بسیار بلند پروازانه برای خلیج توکیو فراهم کرده اند که دیوارهای سیل بند بسیار ارزشمند، یک سیستم ترابری هایپرلوپ، و یک آسمانخراش را دارا می باشد. گمان می رود مفهوم آسمان آبی این شهر بنام Next Tokyo (توکیوی آینده) در سال ۲۰۴۵ تکمیل می شود. هایپرلوپ روشی پیشنهادی برای جابجایی مسافران بین دو مکان با سرعت ۱۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است. در این سیستم یک لوله طولانی وجود دارد که با تخلیه هوا در آن خلا ایجاد می‌شود. این لوله را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در هوا معلق باشد و از زلزله و یا شرایط بد جوی محافظت شود.

شهر Next Tokyo یک رشته از جزیره های مصنوعی برای ساخت و ساز در خلیج توکیو را فراخوان داده است. اینها می بایست مجموعه ای پیچیده از دیوارهای سیل بند محافظت شوند، که همچنین نواحی پایینی توکیو را بخودی خود دربرابر سیل و طوفانهای دریایی بتاسی از سطوح دریاییی بالارونده نگهداری کند.

Tokyo1 Tokyo2 Tokyo7

چندین برج اقامتی نیز برروی جزیره ها ساخته ومحله های مسکونی برای نزدیک به یک میلیون ساکن فراهم خواهد شد. بزرگترین ساختمان، بنام برج  (برج بلندای آسمان) Sky Mile Tower، به بلندی باورنکردنی ۱۷۰۰ متر خواهد رسید و نمایانگر یک شکل پلکانی و ستون سر باریک خواهد بود که شدت بادهای قوی را می کاهد. کارهای مربوط به زمین لرزه نیز به مهندسان خبره ژاپنی سپرده شده است.

فضای درونی برج بلندای آسمان  نشانگر کتابخانه ها، نواحی خورده فروشی، رستورانها، هتلها، باشگاهها، و فضاهای با هوای باز خواهد بود. بالابرهای جندین جهتی ThyssenKrupp نیز نصب خواهد شد. ترابری نیز پیشرفت خواهد کرد و این پیشرفت یک مونوریل، اتوبوس آبی و حتی یک هایپرلوپ جدید را به ارمغان خواهد آورد.

انرژی جنبشی گرفته شده از قطارهای رونده در سرتاسر خلیج ، افزون بر نیروی خورشیدی، نیروی بادی، و جلبک پرورش یافته برا ی آب شور، این پیشرفت را افزون خواهد کرد. از آنجایی که پمپاژ آب آشامیدنی به بخشهای بالایی برج تاکنون دشوار می باشد، برداشت آب باران و "برداشت از ابر" بخش مهمی از آن خواهد بود.

این مانند یک مفهوم هیجان آوربه نظر می رسد، اما انتظار نداشته باشید که به زودی ساخته شود.

Tokyo3 Tokyo4 Tokyo5 Tokyo6

سبد خرید خالی است