ترفندهای ابزار انتخاب (select) در فتوشاپ

استفاده از کلیدهای زیر در زمان به کارگیری ابزارهای انتخاب سرعت عمل شما را در مرحله پست پرو داکشن بالا می برد.

ابزار

Shift : قفل نمودن اسکیل ابزارهای انتخاب هندسی مثل مربع یا دایره و قفل نمودن ابزار انتخاب Polygonal Lasso tool  در مسیر افقی و عمودی و ۴۵ درجه

ابزار انتخاب

Ctrl : اضافه نمودن سلکت اضافی  به سلکت های قبلی 

Alt : کم کردن قسمت هایی از سلکت هایی که قبلا انجام گرفته

Feather : با وارد کردن میزان عددی در فیلد مربوطه لبه قسمت های سلکت شده به صورت محو انتخاب می شود ، این گزینه قبل از اقدام به سلکت باید انتخاب گردد و در صورتی که پس از سلکت نمودن به این ابزار نیاز شود از منو Select - Modify - feather  می توانید مقدار مورد نظر را وارد نمایید .

انتخاب لایه برش خورده

Ctrl + Z : در صورت استفاده از کلیک اضافه تمامی مراحل سلکت حذف می شود ، بدون ناراحتی از ابزار Ctrl + Z و Ctrl + Alt + Z استفاده نمایید.

یک ترفند فوق العاده :

ترفند ابزار انتخاب

سلکت دو ابزار Lasso Tool و Polygonal  در یک زمان : اگر در حال استفاده از ابزار Polygonal هستید با پایین نگهداشتن کلید Alt ابزارتان به  Lasso Tool تبدیل خواهد شد .

در صورتی که قبلا سلکت و برش بر روی لایه انجام گرفته می توانید با استفاده همزمان از کلید Ctrl و کلیک بر روی لایه مورد نظر آن قسمت  را دوباره انتخاب نمایید.

چند نکته : 

بهتر است تصاویر و رندرهای خود را به صورت PNG سیو نمایید تا کمتر از ابزار های انتخاب و برش در پست پروداکشن استفاده نمایید .

با تمامی ابزارهای انتخاب و سلکت آشنایی داشته باشید و از آنها به صورت ترکیبی استفاده نمایید این کار سرعت و دقت شما را بالا می برد.

 

سبد خرید خالی است