تکمیل بازسازی کاروانسراهای شهر فاس مراکش

 تکمیل بازسازی چهار کاروانسرای شهر فاس بدست oualalou + choi

شرکت معماری oualalou + choi عنوان افتخار برای نوسازی چهار کاروانسرای شهر فاس، مراکش، را بدست آورد. از آنجایی که این کاروانسرا که از سال ۱۹۸۱ به عنوان یک مکان جهانی میراثی ثبت شده است، شهر با غنای فرهنگی و تاریخی یک نقطه ی کانونی برای گفت و گو شده است. پروژه، با گستره ای چند شاخه از جمله طراحی شهری، بازسازی معماری، و چشم انداز، بسیار وسیع است.

oualalou + choi تمرکز ویژه بر صنعت دیرینه ی کار با مس را برگزیدند و جابجایی فیزیکی، ریخت شناسی و تاثیر محیطی فعالیت صنعتی را از میان برداشتند. این ساختارهای گنجانده شده در پروژه و نیز ساخت یک ساختمان جدید به سده های ۱۷-۱۴باز می گردد.  آغاز پروژه  از بازسازی مکان lalla ydouna -دروازه ی اصلی شهر فاس-  سرچشمه گرفت که یک میدان ۲۵۰۰۰ مترمربعی بجهت خوشامد گویی به فعالیتهای گوناگون گردشگری و فرهنگی بود.

فاس

فاس

معماری مراکش

معماری مراکش

شهر فاس در کشور مراکش، یک شهر باستانی پادشاهی، دارای مساجد و کاروانسرا، دروازه ی اصلی بنام بوجلود و کاخهای زیبای بیشماری است. همچنین کهن ترین دانشگاه دنیا بنام قراویین، سده ۹ میلادی، در این شهر جای دارد. این دانشگاه بیشتر برای آموزش دانش قرآنی و فقه مالکی بوده است. ساکنان این شهر مسلمان یا یهودی بوده اند. این شهر نخستین پایتخت سیاسی کشور مراکش و ساخته ی ادریس ازهر بوده است. شمار مساجد آن به ۷۰۰ و کاخهای آن به ۴۰۳ می رسد. کاروانسرای شهر فاس به فندق النجارین معروف است. این ساختمان به عنوان موزه ی ابزارهای چوبی بکار میرود اما در قرن ۱۸ یک کاروانسرا برای مسافران بوده است. شهر فاس سه بخش دارد:

فاس البالی (شهر کهن)

فاس الجدید

ویل نول (Ville Nouvelle)

درفاس کهن، بدلیل حفظ بافت ساختاری قدیمی آن، رفت و آمد خودرو ممنوع است و مردم الاغ و قاطر را برای این هدف بکار می گیرند.

شهر فاس

شهر فاس

کاروانسرا

کاروانسرا

کاروانسراهای مراکش

کاروانسراهای مراکش

معماری مراکش

معماری مراکش

Fez7 Fez8 Fez9

سبد خرید خالی است