آموزش مکس بخش ششم

بخش ششم-فرمان Loft

آموزش لافت در مکس

آموزش لافت در مکس

Loft ابزاری است که با استفاده از آن میتوان هر مقطعی را به هر مسیری نسبت داد . این فرمان را میتوان از سربرگ create  و در پنل Geometry و از قسمت کشویی آن گزینه ی compound objects را انتخاب و در زیر مجموعه آن Loft را فعال کرد .

فرمان Loft

فرمان Loft

بطور مثال اگر به عنوان مسیر یک Helix ترسیم کنیم و عدد Radius1 آنرا ۱۸ و عدد Radius2 را ۶۳، Height  را ۱۳۳، Turns را۱.۴ و Bias را۰.۳ قرار دهیم ، Helix به این شکل در می آید،

آموزش مکس

Helix

 و برای مقطع یک  Star ترسیم می کنیم .

ابتدا Helix را انتخاب میکنیم تا گزینه ی Loft فعال شود سپس در قسمت Creation Method  دو گزینه  وجود دارد: Get Path و Get shape.

چون spline انتخابی را به عنوان  مسیر در نظر گرفته ایم روی گزینه Get shape کلیک کرده و سپس مقطع را مشخص میکنیم ،

آموزش مکس

Helix

ولی اگر ابتدا مقطع را انتخاب کنیم باید روی گزینه ی Get Path وکلیک کرده و بعد مسیر را مشخص کنیم .

همچنین میتوان  star را به عنوان مسیر و یک دایره به عنوان مسیر در نظر گرفت .

آموزش مکس

Helix

اگر بخواهیم میزان نرمی شکل زیاد شود ،ابتدا به قسمت Modify رفته و سپس در قسمت Skin parameters  با زیاد کردن عدد Path steps مسیر و با زیاد کردن عدد   Shape steps مقطع نرم میشود.

اگر بخواهیم در یک مسیر چند مقطع داشته باشیم، در قسمت Path Parameters گزینه ای بنام Path وجود دارد که عدد آن از صفر تا صد میباشد اگر روی صفر باشد یک ضربدر زرد رنگ در نقطه ی وسط در انتهای شکل قرار میگیرد ،

Helix

آموزش مکس

و اگر روی ۱۰۰ باشد در نقطه ی وسط و ابتدایی شکل قرار میگیرد .

آموزش مکس

Helix

در واقع این ضربدر ابتدا و انتهای مقطع را برای ما تعیین میکند. حال به طور مثال میخواهیم از نیمه ی مسیر مقطع بجای ستاره دایره باشد ،برای این منظور عدد Path را ۵۰ قرار میدهیم و ضربدر زردرنگ در وسط مسیر قرار میگیرد و مجداا روی گزینه ی Get shape کلیک و سپس مقطع دایره را انتخاب میکنیم ،بدین ترتیب نیمی دیگر از مسیر مقطع آن دایره میشود.

آموزش لاین

Helix

همچنین میتوان سطوح مقطع دیگری نیز ترسیم و به همین ترتیب به مسیر نسبت داد .

آموزش لاین

Helix

نکته باید توجه داشت که وقتی مقطعی روی مسیری  قرار میگیرد از مقطع ترسیمی اولیه جدا نیست بدین معنی که اگر روی سطح مقطع تغییری ایجاد کنیم همان تغییر بر روی مقطعی که به مسیر نسبت داده ایم نیز اعمال میشود.

آموزش مکس

Helix

همچنین با غیر فعال کردن گزینه های Skin in shaded و Skin مسیر و سطوح مقطع ایجاد شده با استفاده از فرمان Loft را به صورت Wireframe  نمایان میشوند.

آموزش مکس

Helix

 

سبد خرید خالی است