آموزش لاین در مکس بخش اول

دستور line

فرمان line رامی توان ازپنل create  و آیکنshapes  و از لیست کشویی آن spline را انتخاب و از زیر مجموعه آن گزینه ی line را انتخاب میکنیم.همچنین این فرمان را میتوان از طریق پنجره ی شناور نیز اجرا کرد به این ترتیب که دکمه ی ctrl  را گرفته و راست کلیک میکنیم و از پنجره ی باز شده گزینه ی line را انتخاب میکنیم پس از اجرای این فرمان در قسمت command panel  و در سربرگ creation method  دو قسمت وجود دارد :Initial Type و Drag Type. که هرکدام از اینها شامل زیر مجموعه هایی هستند وقتی در قسمت Initial Type گزینه ی corner  ودر قسمت Drag Type گزینه ی Bezier فعال باشند؛

لاین در مکس

لاین

در هنگام ترسیم line در هرجایی که مد نظر است تک کلیک کنیم نقطه ها به صورت گوشه ای ترسیم میشوند.

Untitled-2

در این حالت وقتی در یک نقطه کلیک می کنیم اگر کلیک را رها نکنیم و موس را حرکت دهیم خط به صورت منحنی کشیده میشود.

Untitled-3

اگر در قسمت Initial Type گزینه ی smooth و در قسمت Drag Type گزینه ی corner فعال باشند؛

Untitled-5

در هنگام ترسیم line با هربار کلیک خط به صورت منحنی کشیده میشود.

Untitled-4

در این حالت اگر کلیک را نگه داریم خط حالت گوشه ای پیدا میکند.

Untitled-6

نکته: بهترین حالت برای ترسیم line این است که هر دو قسمت روی حالت corner باشند.برای تغییرات روی line ترسیمی ابتدا line را انتخاب کرده سپس روی پنل Modify کلیک میکنیم برای دستیابی به vertex(نقاط)  segment(حد فاصل دو نقطه) و spline(کل یک خط) روی یک خط و تغییرات آنها میتوان بر روی علامت هرکدام کلیک کرده و روی همان قسمتها تغییر ایجاد کرد.

Untitled-7

بطور مثال اگر بخواهیم نقاط یک line ترسیم شده را جابجا کرده و یا تغییراتی روی آنها ایجاد کنیم ابتدا به قسمت  vertex رفته سپس راست کلیک میکنیم و با استفاده از گزینه های زیر تغییرات مدنظر را اعمال کنیم.

Bezier corner: با انتخاب این گزینه نقاط یک اهرم راهنما پیدا میکنند که با جابجایی دو طرف این اهرم به وسیله ی ابزارMove خط به شکل دلخواه تغییر میکند.دو طرف این اهرم به صورت جداگانه کار میکنند.

Bezier: در این حالت نیز نقاط اهرم راهنما دارند با این تفاوت که در اینجا دو طرف اهرم بهم متصل بوده و با جابجا کردن یک طرف ان سمت دیگر نیز جابجا میشود،در واقع حالت الاکلنگی دارد واگر دکمه یshift را نگه داریم دو طرف اهرم مانند حالت قبل جدا میشوند.

corner: نقاط حالت گوشه ای(زاویه دار)پیدا میکنند.

smooth: در این حالت نقاط در یک مسیر قوسی شکل قرار میگیرد که ای قوس قابلیت edit مانند bezier , bezier corner را ندارد.

با یک بار راست کلیک فرمان line متوقف و با دوبار راست کلیک به طور کل از فرمان line خارج خواهیم شد.

سبد خرید خالی است