آموزش لاین در مکس بخش پنجم

بخش پنجم -دستور    Cross Section

        .یکی از ابزارهای قوی و پرکاربرد برای مدلسازی بوده که تا حدود زیادی شبیه نرب می باشد Cross section

از Cross section برای اتصال دو یا چند spline استفاده میشود. به منظور اجرای این فرمان بعد از ترسیم حداقل دو لاین وAttach کردن آنها در قسمت command panel  و در زیر مجموعه Geometry میتوان دستور Cross section را فعال کرده و ابتدا روی یکی از خطوط و سپس روی لاین های بعدی  کلیک کنیم بدین ترتیب لاین ها با استفاده از خطوطی بهم متصل میشوند.

توجه : Cross Section یکی از گزینه های لاین بوده که در نوار ویراش لاین در سربرگ command panel  قرار دارد و حتما باید به صورت لاین ( Convert to Editable Spline ) باشد.

اتصال دو یا چند spline

آموزش لاین در مکس

اگر تعداد vertexهای لاین ها باهم برابر باشند خطوط اتصال از یک vertex به vertex دیگر می باشد،

اتصال دو یا چند spline

نقاط اتصال برابر

و اگر تعدادشان برابر نباشند ازچند vertex به یک  vertex متصل میشوند.

اتصال دو یا چند spline

نقاط اتصال نابرابر

با یکبار راست کلیک از این فرمان خارج و با دوبار راست کلیک این فرمان غیر فعال میشود.با این کار یک شبکه ی سیمی تشکیل میشود،حال اگر از قسمت Modify list  گزینه ی Surface را انتخاب کنیم شکل دارای سطح میشود.

اتصال دو یا چند spline

اگر بخواهیم نرمی شکل زیاد شود به زیر مجموعه ی Surface رفته و در بخش Parameters عدد Steps را زیاد میکنیم و شکل نرم میشود،همچنین میتوان از Modify list  به آن Turbosmooth نسبت داد،میتوان به قسمت vertex رفته و آنها را جابجا کنیم.

بطور مثال برای ساخت پرده میتوان دو line رسم کرده ؛

اتصال دو یا چند spline

و آنها را با هم Attach میکنیم، سپس راست کلیک کرده و گزینه ی Divide را انتخاب میکنیم تا خطوط به چند قسمت تقسیم شوند؛

اتصال دو یا چند spline

سپس دستور Cross section را اعمال کرده تا نقاط بهم متصل شوند؛

اتصال دو یا چند spline

و از Modify list گزینه ی Surface را اعمال میکنیم ؛

اتصال دو یا چند spline

همه ی نقاط را در حالت Bezier قرار داده  یکی در میان vertex ها را انتخاب و آنها را به سمت بالا یا پایین Move میکنیم و شکل چنین حالتی بدست می آید.

اتصال دو یا چند spline

در پایان می توانید از با استفاده از مدیفایر FFD به مدل پرده خود حالت و یا حرکت بدهید.

سبد خرید خالی است