آموزش تری دی مکس بخش هفتم

بخش هفتم تغییرات روی Plane و مدلسازی تپه و کوه و دره و اشکال مختلف

یک Plane ترسیم کرده و بطور مثال مقدار length  و width را ۸۰و مقدار length segs  و segs width را ۸ قرار میدهیم. سپس آنرا convert To Editable poly کرده دکمه ی shift را گرفته و از آن یک کپی به صورت Reference  میگیریم،و به شکل دوم Turbosmooth نسبت میدهیم و تعداد Iterationsهای شکل دوم را افزایش می دهیم.

Plan

تغییرات روی Plane

سپس شکل اول را انتخاب و به قسمت vertex رفته و یک نقطه را انتخاب و آنرا به سمت بالا Move میکنیم و روی جسم دوم تغییرات را به صورت High poly مشاهده میکنیم.

untitled-1

Plan

تغییرات Plan

و بعد از رسیدن به شکل مورد نظر جسم اول را Delete  میکنیم.

همچنین میتوان بعد از نسبت دادن  Turbosmooth عدد Iterations را ۲ قرار دهیم و مجددا ازModify list   به شکل Edit poly نسبت میدهیم. حال به قسمت Edge رفته و تمامی آنها را انتخاب میکنیم ((ctrl+A راست کلیک کرده و قسمت درTools گزینه ی Chamfer را انتخاب میکنیم و در قسمت باز شده عدد قسمت اول ۰.۲ و در سطر پنجم روی حالت     قرار میدهیم تا سطوح از هم باز شوند،

Plan

تغییرات روی Plane

به حالت Top level  رفته و از Modify list  گزینه Shell را انتخاب و عدد outer Amount  را ۰.۵ وارد میکنیم،

Plan

تغییرات روی Plane

  و مجددا به شکل Turbosmooth نسبت میدهیم ،و گزینه ی Isoline Disply را فعال و روی Plane اولیه نقاطی که مد نظر است را به بالا یا پایین Move می کنیم،

Plan

تغییرات روی Plane

Plan

تغییرات روی Plane

و در نهایت بعد از رسیدن به سطح موردنظر آنرا Delete میکنیم. 

این مطلب از مباحث آموزش مدلسازی با نرم افزار ۳d Max،برگرفته از جلسات تدریس مهندس قدیری میباشد.جهت شرکت در دوره های آموزشی با شماره تلفن ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۱۵ تماس حاصل فرمایید.

سبد خرید خالی است