آموزش تری دی مکس بخش هشتم

انتخاب حرفه ای اجزای یک Edit poly (قسمت اول)

هنگامی که یکسری اجسام را در Max ترسیم میکنیم پارامترهایی دارند که میتوان با استفاده از آنها روی جسم تغییراتی محدود انجام داد اما برای تغییر یا Edit بیشتر روی اجسام باید آنها را تبدیل به Edit poly کرد.

برای این منظور ابتدا جسم را انتخاب ،سپس راست کلیک کرده ، گزینه ی Convert To و بعد گزینه ی Convert To Editable poly  را انتخاب میکنیم.

Edit poly

بدین ترتیب جسم دارای انعطاف پذیری بیشتری خواهد شد که شامل تغییر بر روی vertex(نقاط)،Edge (حد فاصل دو نقطه)، Border(لبه ی برش خورده ی جسم)، Polygan(صفحاتی که محصور بین Edgeها میباشند) ،Element(مجموعه Polyganهای متصل به یکدیگر).

Edit poly

انتخاب حرفه ای Edge:

اگر یک Edge را انتخاب و بخواهیم Edgeهای دیگر را هم انتخاب کنیم باید دکمه ی ctrl را گرفته و بعد روی Edge های دیگر کلیک کنیم تا آنها هم به انتخاب اضافه شوند.

Edit poly

اگر دکمه ی Alt را گرفته و روی Edge کلیک کنیم آن Edge از حالت انتخاب خارج خواهد شد.

حال اگر بخواهیم یک مسیر عمودی یا افقی را یکباره و به طور کلی انتخاب کنیم یک Edge را انتخاب و روی آن دوبار کلیک میکنیم و بدین ترتیب تمامی Edge هایی که در آن مسیر هستند به حالت انتخاب در می آیند.اگر این Edge به صورت عمودی باشد مسیر عمودی و اگر افقی باشد به صورت افقی انتخاب میشوند.

Convert To Editable poly

Convert To Editable poly

همچنین برای این منظور میتوان بعد از انتخاب یک Edge روی گزینه ی Loop کلیک کرد.

Loop

اگر یک Edge را انتخاب و دکمه ی shift را گرفته و روی یک Edge بالا یا پایین در مسیر افقی یا عمودی کلیک کنیم به یکباره تمامی Edgeهای در امتداد یکدیگر انتخاب میشوند.

Convert To Editable poly

برای این منظور همچنین میتوان بعد از انتخاب یک Edge روی گزینه ی Ring کلیک کرد.

Ring

اگر یک Edge درحالت انتخاب باشد و روی فلش جلوی قسمت Ring کلیک کنیم آن Edge به صورت پله ای بالا و پایین می رود و اگر و روی فلش جلوی قسمت Loop کلیک کنیم آن Edge انتخابی در مسیر افقی یا عمودی حرکت میکنند.

این مطلب از مباحث آموزش مدلسازی با نرم افزار ۳d max، برگرفته از جلسات تدریس مهندس قدیری میباشد.جهت شرکت در دوره های آموزشی با شماره تلفن ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۱۵ تماس حاصل فرمایید.
سبد خرید خالی است