آموزش تری دی مکس بخش نهم

بخش نهم انتخاب حرفه ای اجزای یک Edit poly (قسمت دوم)

 انتخاب حرفه ای :Polygon

 اگر حالت  Polygon فعال بوده و بخواهیم مجموعه Polygon های کناری و متصل بهم را یکدفعه انتخاب کنیم، میتوان یک Polygon را انتخاب کرده دکمه ی shift   را بگیریم و روی   Polygonدیگر در راستای مورد نظر (یعنی مسیر افقی یا عمودی که میخواهیم انتخاب شود) کلیک میکنیم و تمامی Polygon های در آن امتداد انتخاب میشوند.

Ring

Loop

نکته برای انتخاب حرفه ای  vertex نیز به طریق بالا میتوان عمل کرد.

روش دیگر اینکه ؛ می توان یکی از Polygon ها را انتخاب کرده و در سربرگ بالای صفحه  روی گزینه ی Toggle Ribbon کلیک میکنیم و از سربرگ جدیدی که اضافه میشود روی قسمت Modeling  کلیک کرده و از زیر مجموعه آن Modify selection را انتخاب میکنیم و در پنجره ی باز شده گزینه های  Loop و Ring را خواهیم دید، اگر روی یکی از آنها کلیک کنیم Polygonهایی که از هر دو طرف افقی و عمودی به Polygon در حالت انتخاب متصل هستند به یکباره انتخاب میشوند.

Ring

Loop

اگر بخواهیم Polygonهای مورب را یکدفه انتخاب کنیم؛ بای ابتدا به قسمت  Edge رفته راست کلیک کنیم و گزینه ی Cut را انتخاب می کنیم،

Ring

Loop

سپس از نقطه ای که میخواهیم Polygonهایش به صورت مورب انتخاب شوند شروع کرده و کلیک میکنیم خطی بوجود می آید و سپس انتهای این خط را در نقطه ی انتهایی Polygonهای مورد نظر قرار میدهیم.

Ring

loop

در اینجا مسیری مشخص میشود سپس تمامی Edgeهای این مسیر را انتخاب،دکمه ی ctrl را گرفته و گزینه ی  Polygon را فعال میکنیم خواهیم دید که تمامی   Polygonهای این مسیر به صوت مورب به حالت انتخاب در می آیند.

Ring

loop

سپس به قسمت  Edge رفته و با استفاده از کلید Back space خطی را که ترسیم کردیم پاک میکنیم.

  اگر روی گزینه یGrow کلیک کنیم Polygonهای اطراف Polygon انتخابی انتخاب میشوند و با هربار کلیک روی این گزینه Polygonهای بیشتری در اطراف آن انتخاب میشوند.

Shirink

Grow

همچنین با کلیک روی گزینه یPolygon،Shirink های انتخاب نشده گسترده و افزایش می یابد.

Shirink

Grow

این دو گزینه در قسمت Edge و vertex نیز فعال میباشند.

نکته : اگر Polygonهایی را در حالت انتخاب داشته باشیم و کلید ctrl را گرفته و به قسمت Edge  برویم تمامی آن Edgeهایی که متصل به آن Polygonهای انتخابی بودند در حالت انتخاب خواهند بود.

کلید ctrl

Edge

همچنین اگر کلید  ctrl را گرفته و به قسمت vertex  برویم تمامی نقاط متصل به Polygonهای انتخابی در حالت انتخاب خواهند بود.

کلید ctrl

vertex

حال وقتی  Polygonهایی انتخاب باشند دکمه ی   shift    را بگیریم و به قسمت   Edge یا vertex برویم در این حالت فقط  Edgeها و یا vertexهای اطراف آنها انتخاب میشوند،

دکمه ی   shift

Edge

و اگر دکمه ی ctrl+ shift  را همزمان گرفته و به قسمت Edge یا vertex برویم Edgeها و یا vertexهای داخلی آن به حالت انتخاب در می آیند.

Edge و vertex

دکمه ی ctrl+ shift

این مطلب از مباحث آموزش مدلسازی با نرم افزار ۳d Max،برگرفته از جلسات تدریس مهندس قدیری میباشد.جهت شرکت در دوره های آموزشی با شماره تلفن ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۱۵ تماس حاصل فرمایید.

سبد خرید خالی است