آموزش تری دی مکس بخش دهم

بخش دهم نحوه ی طراحی توپ فوتبال

از سربرگ create و در پنل Geometry  و از قسمت کشویی آن گزینه ی Extended primitives را انتخاب کرده و روی آیکن Hedra کلیک و یک Hedra   ترسیم میکنیم.

Hedra

به سربرگ Modify رفته و در قسمت Family  گزینه ی Dodec/Icos  را فعال میکنیم و همچنین درقسمت Family Parameters عدد P را ۰.۳۸ و عدد Radius را ۶۳ قرار میدهیم.

Dodec/Icos

طراحی توپ فوتبال

راست کلیک کرده و شکل را Convert To Editable poly میکنیم به قسمت Edge  رفته و کلیه ی Edgeها را انتخاب میکنیم سپس مجددا راست کلیک کرده و روی آیکن روبروی Extrude کلیک میکنیم در پنجره ی باز شده عدد اول را حدود منفی ۱۳ و عدد دوم را حدود ۱.۱۶ وارد میکنیم.

Extrude

خواهیم دید که تمامی Edgeها به داخل شکل به پایین رفته در اینجا همچنان Edgeها در حالت انتخاب قرار دارند.

طراحی توپ فوتبال

اگر دکمه ی  Ctrl را فشار دهیم و به قسمت Polygan برویم تمامی Polyganهای متصل به این Edgeها به حالت انتخاب در می ایند.

طراحی توپ فوتبال

راست کلیک کرده و حالت Top level را انتخاب میکنیم سپس دو بار روی گزینه ی Tessellate کلیک میکنیم تا حالت شکستگی روی شکل ایجاد شود.

طراحی توپ فوتبال

سپس به حالت Polygan رفته و روی گزینه ی Shirink  کلیک میکنیم تا ردیف اول Polyganهای انتخابی حذف شوند.

طراحی توپ فوتبال

مجددا به حالت Top level رفته و دکمه   Mرا فشرده تا پنجره ی متریال باز شود، یک گوی را انتخاب کرده و روی گزینه یAssign Material to selection کلیک میکنیم تا رنگ آن گوی به شکل نسبت داده شود.

پنجره ی متریال

سپس به قسمت  Polygan رفته و یک گوی دیگر هم به  Polyganهای در حالت انتخاب نسبت میدهیم.سپس دکمه ی Ctrl و i را فشار داده تا Polyganهای انتخابی برعکس شوند و آنهایی که انتخاب نبوده اند به حالت انتخاب در آیند،حال میتوان دو بار روی گزینه ی Shirink   کلیک کنیم و مجددا از پنجره ی متریال یک رنگ دیگر نیز به این Polyganها نسبت دهیم.

طراحی توپ فوتبال

در اخر کل شکل را انتخاب کرده و از Modifier list گزینه ی Spherify را انتخاب کرده تا توپ حالت باد شده پیدا کند و عدد percent آنرا هم ۹۰ وارد میکنیم.

Spherify

و مجددا از Modifier list گزینه ی Turbosmooth را انتخاب و عدد Iterations آنرا ۳ وارد میکنیم همچنین گزینه ی Isoline Display را نیز فعال میکنیم و شکل توپ کامل میشود.

Turbosmooth

این مطلب از مباحث آموزش مدلسازی با نرم افزار ۳D Max برگرفته از جلسات تدریس مهندس قدیری می باشد.جهت شرکت در دوره های آموزشی با تلفن ۹۵۰۱۱۸۱۵-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید.

سبد خرید خالی است